Våre elektrikere har høy kompetanse, og kan bistå deg med el-sjekk, generell el-sikkerhet, smarte varmeløsninger, elbil-ladere, stemningsfull belysning og andre elektroinstallasjoner. Vi tilpasser installasjon og produkter etter dine behov, om det er privat hjem eller hytte, bedrifter eller gårdsbruk.

Hjem og hytte

Behagelig innetemperatur og fin belysning er noe som gjerne oppleves å gi bedre komfort. Dette kan vi hjelpe deg med, og vi kan også bistå i å vurdere hva slags varme som passer din bolig og ditt behov best – varmepumpe, varmematte, varmekabler eller kanskje panelovn?

For å sikre at det elektriske i hjemmet ditt er i orden kan det være lurt å gjennomføre en el-sjekk. Da sjekker vi blant annet at sikringene ikke er dårlige, og om du har god nok sikring for lynnedslag og andre feil som kan oppstå i det elektriske anlegget.

Landbruksinstallasjoner

Landbruksinstallasjoner krever faglig dyktighet og det er avgjørende at arbeidet blir utført korrekt.

Ifølge Landbrukets Brannvernkomité oppstår to av tre branner i driftsbygninger i det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr. Konsekvensene er tap av store verdier, lidelser for husdyr og tapt produksjon.

Vi har høy kompetanse innen landbruksinstallasjoner, hjelper deg med et sikkert el-anlegg som har lavere risiko for brann, lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og med lengre forventet levetid.