Vi hjelper deg å velge de gode løsningene

Det er et mylder av ulike produkter, programvarer og løsninger som har ulik kompatibilitet, og det kan derfor være lurt å starte med å ta en prat med oss. Så kan vi sammen se på hvordan du kan få et best mulig smarthjem ut ifra dine behov og ambisjoner.
Easee App

Foto: Easee

Enovastøtte til smarte hjem

Enova har økt støtten sin til installasjon av smarthusløsninger. Du kan nå få dekket inntil 35 prosent av installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kroner, til smarthusløsninger i hjem eller fritidsbolig.

Merk at støtten forutsetter styringsautomatikk i boligen eller tilknytning til styringstjeneste, samt at all elektrisk installasjon må utføres av en godkjent elektriker. Vi sørger for at du får dokumentasjonen du trenger for å få støtten fra Enova.

Les mer om kriteriene for støtte til smart strømstyring her.

Lyst til å vite mer om smarte strømløsninger?

Kontakt oss, og vi finner ut hva som kan passe din bolig og dine behov.